24. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.12.2015.
Saopćenje o radu

 HITNA SJEDNICA VLADE FBiH: PRODUŽEN
MORATORIJ NA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj, telefonski održanoj, sjednici donijela zaključak o obustavi konkursnih procedura za prijem državnih služenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31.3.2016. godine.

Ovaj zaključak obavezni su provesti federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agencija za državnu službu FBiH, institucije Federacije BiH koje je osnovala Federacija, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava.

Do istog datuma obustavljeno je i zaključivanje svih ugovora o djelu, a ova obaveza se odnosi na federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije Federacije BiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica. Izuzetno, i u slučaju neodložne potrebe, ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE