23. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.12.2015.
Dnevni red

 23. hitna sjednica Vlade FBiH održana 29.12.2015. godine.

Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo
1.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 36. sjednici Skupštine JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 30.12.2015. godine
1.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 36. sjednici Skupštine JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 30.12.2015. godine
2. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava – „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika“
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjanje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu koje su podnijeli delegati i Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE