21. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.12.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, koje su podnijeli poslanici i klubovi poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE