19. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.12.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, koje su podnijeli delegati i Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i o Amandmanu na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, koji je podnio Đuro Prkačin, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE