20. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.12.2015.
Saopćenje o radu

 20. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno da će, izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2016. godini, Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu donijeti i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije.

U obrazloženju za donošenje navedeno je da Gradsko vijeće Mostara nije konstituisano, pa tako ne postoji pravni osnov za donošenje Budžeta Grada Mostara i Odluke o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu. Da bi bilo osigurano normalno funkcionisanje javnih institucija i kako ne bi došlo do finansijske blokade, potrebno je putem izmjena i dopuna postojećeg Zakona o budžetima u Federaciji BiH, omogućiti gradonačelniku, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara, donošenje Budžeta i Odluke o njegovom izvršavanju.

Predložene izmjene i dopune Zakona o budžetima u Federaciji BiH identične su ranijim, a koje je Parlament Federacije BiH usvajao 2014. i 2015. godine i ticale su se iste problematike.

Za donošenje ovog prijedloga izmjena i dopuna Federalna vlada je predložila hitnu proceduru, uvažavajući vremensku dinamiku potrebnu za donošenje Budžeta Grada Mostara i jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE