20. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.12.2015.
Dnevni red

20. hitna sjednica Vlade FBiH održana 21.12.2015.

Dnevni red:

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su predložili klubovi zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, SDA, SBB i HDZ BiH
 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE