34. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.12.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 33. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.12.2015. godine
2. Informacija (usmena) o pregovorima o Općem kolektivnom ugovoru za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
3.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Trideset sedmoj Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 29.12.2015. godine
3.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Trideset sedmoj Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 29.12.2015. godine
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
4.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 42. sjednici Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zakazanoj za dan 5.1.2016. godine
4.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 42. sjednici Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zakazanoj za dan 5.1.2016. godine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde
5.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „GINEX” d.d. Goražde, zakazanoj za dan 23.12.2015. godine
5.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „GINEX” d.d. Goražde, zakazanoj za dan 23.12.2015. godine
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik
6.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na skupštini dioničara Konfekcije „Borac” d.d Travnik, zakazanoj za dan 22.12.2015. godine
6.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na skupštini dioničara Konfekcije „Borac” d.d Travnik, zakazanoj za dan 22.12.2015. godine
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
c) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
11. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacionog tima za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pripremom prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019.
12. Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje za direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2020.)
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnoj novinskoj agenciji
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom zavodu za geologiju
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije
15. Prijedlog odluke o razvrstavanju regionalne ceste R-424 Mostar-Čitluk-Tromeđa-Ljubuški-Teskera-Crveni grm u magistralnu cestu sa oznakom M-17.4.
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za Kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Srednjoročnog plana razvoja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2015.-2017. godina
18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Subvencija za RTV FBIH/ podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za tehničko opremanje utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija”
19. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje” (HSEP AF) krajnjim korisnicima
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u ulici Nedima Filipovića do broja 21 u Sarajevu Savezu bošnjačkih udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini i ulici Kralja Tomislava broj 14 u Mostaru Udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Munje” Mostar
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o načinu i metodi prodaje nekretnina na lokaciji Alipašin most i Stup u postupku male privatizacije
22. Prijedlozi rješenja o ukidanju izvršnih rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobravanju novčane podrške u poljoprivredi u 2014. godini (realizacija zaključaka V. broj: 1009/2015 i 1600/2015)
23. Inicijativa za dodatno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica, Informacija o kreditnom zahtjevu Kantona Sarajevo i Prijedlog zaključka
24. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica, s Prijedlogom zaključka (na dan 26.11.2015. godine)
25. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica, s Prijedlogom zaključka (na dan 8.12.2015. godine)
26. Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine-2014. godina”, s Prijedlogom zaključka
a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine-2014. godina”
27. Izvještaj o evaluaciji Strategije za obuku i usavršavanje državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011.-2015., s Prijedlogom zaključka
28. Polugodišnji izvještaj o radu Samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem (1.1.-30.6.2015. godine) s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o zahtjevu PS „Vitezit” d.o.o. Vitez za kredit kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o novom kreditnom zaduženju „Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo i zahtjevu za korištenje depozitnih sredstava obezbijeđenih po postojećem kreditu, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
32. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2014. godine do 31.12.2014. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o prijedlogu za revidiranje Zaključka V. broj: 1666/2015 od 3.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija u vezi sa izradom pročišćenih tekstova zakona i drugih propisa, s Prijedlogom zaključka
35. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative za izmjenu čl. 28. i 30. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH”, broj: 25/09)
36. Prijedlog odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora
37. Informacija o realizaciji projekta - rekonstrukcija ceste Jablanica-Posušje, s Prijedlogom zaključka
38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
39. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
40. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 1. sjednici Skupštine privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar
a) Obavijest o sazivanju 1. Skupštine JP „Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar u 2016. godini
b) Prijedlog odluke o sazivanju 1. sjednice Skupštine u 2016. godini JP „Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar
 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE