18. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.11.2015.
Saopćenje o radu

 

Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP „BH Pošta" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva - direktora i izvršnih direktora, zbog isteka mandata.

 

Istovremeno, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP „BH Pošta" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci i to za Mirsada Mujića (v.d. direktor), Mensuda Bašića (v.d. izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove), Nedima Matorugu (v.d. izvršni direktor za razvoj i informacione sisteme) i Nezirana Đogu (v.d. izvršni direktor za poštanski promet).

Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u "Službenim novinama Federacije BiH".

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE