18. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.11.2015.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora

Ponedjeljak,
25. septembar 2017.
 
ARHIVA