31. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.11.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.11.2015. godine i Zapisnika 17. hitne sjednice Vlade, održane 15.11.2015. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja auto-moto klubovima u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju
4. Nacrt zakona o faktoringu
5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti - skraćeni postupak, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o tehničkoj kulturi Federacije Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje izvornog autentičnog tumačenja Zakona o stečajnom postupku i Zakona o advokaturi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Asmir Hodžić iz Visokog
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Amra Haračić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 15. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, koju je podnio Sead Jusić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije (za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa “Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske” iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica)
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
11.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 28.12.2015. godine
11.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 21. sjednici Skupštine „Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 28.12.2015.godine
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
12.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na dvadeset osmoj Skupštini društva BH Gas d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 7.12.2015. godine
12.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na dvadeset osmoj Skupštini društva BH Gas d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 7.12.2015. godine
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
13.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na dvadeset četvrtoj sjednici skupštine Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 27.11.2015. godine
13.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na dvadeset četvrtoj sjednici skupštine Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 27.11.2015. godine
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
14.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XX sjednici Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 15.12.2015. godine
14.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XX sjednici Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 15.12.2015. godine
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj skupštini privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
15.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na II vanrednoj sjednici Skupštine PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 27.11.2015. godine
15.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na II vanrednoj sjednici Skupštine PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 27.11.2015. godine
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora u privrednom društvu JP „Šume Herceg Bosne” d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odobra u privrednom društvu JP „Šume Herceg Bosne” d.o.o. Mostar
c) Javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora JP „Šume Herceg Bosne” d.o.o. Mostar
17. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o prebacivanju sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata”
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu MIRAL PVC d.o.o. Velika Kladuša u iznosu od 300.000,00 KM
19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu SUMAN d.o.o. Gračanica u iznosu od 500.000,00 KM
20. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnici mrkog uglja „Banovići” d.d. Banovići
21. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
23. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
24. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH - transfer za razvoj turizma” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
25. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija
26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Memorijalni centar Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine kao pravnom sljedniku Fondacije Srebrenica - Potočari” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
28. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3-BiH (POWER IV), zaključno s 30.9.2015. godine i Izvještaj o implementaciji projekta “Gasifikacija Srednjobosanskog kantona” koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno s 30.9.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaji o implementaciji Programa utroška sredstava:
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (sa stanjem na dan 30.9.2015. godine), s Prijedlogom zaključaka
b) Izvještaj o implementaciji projekta „Sarajevska obilaznica” obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005,2006,2007 i 2009. godinu (sa stanjem na dan 30.9.2015. godine), s Prijedlogom zaključaka
30. Informacija o neisplaćenim obavezama Republike Srpske na ime raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2012. godinu i prijedlog za pokretanje sudskog spora za njihovu isplatu, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o statusu „Memoranduma o razumijevanju i strateškom partnerstvu”, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.2014-31.12.2014. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o implementaciji nadogradnje Jedinstvene baze podataka (SOTAC), s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1009/2015 od 20.5.2015. godine (novčane podrške u poljoprivredi), s Prijedlogom zaključka
36. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi postupanja s pošiljkom mjeriteljske opreme donirane od strane Nacionalnog mjeriteljskog instituta Savezne Republike Njemačke (PTB) u skladu sa članom 3. stav 2. Sporazuma o tehničkoj saradnji sklopljenog između Vlade Savezne republike Njemačke i Vlade Republike Bosne i Hercegovine od 31.1.1995. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart - oktobar 2015. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
38. Informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda za uključivanje Bosne i Hercegovine u Evropski sistem za upozorenje na poplave - EFAS, s Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Union banci d.d. Sarajevo za zapošljavanje šest (6) uposlenika na određeno vrijeme
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za prijem novih zaposlenika
41. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo
42. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije i Prijedlog teksta javnog konkursa
43. Prijedlog odgovora na Prijedlog za određivanje mjere osiguranja i Prijedlog odgovora na tužbu Vinka Križana, s dokazima
44. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije
45. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva”
46. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - transfer za raseljene osobe i povratnike” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
a) Prijedlog izmjena i dopuna Plana povratka, obnove, gradnje i održivog povratka za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE