17. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.11.2015.
Dnevni red

 17. hitna (telefonska) sjednica Vlade FBiH održana 15.11.2015.

Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o proglašenju 16. novembra 2015. godine Danom žalosti.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE