29. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.10.2007.
FENA

SARAJEVO, 17. oktobra (FENA)

- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smatra da mjerila za određivanje plaća članovima menadžmenta u javnim kompanijama treba između ostalog da budu vezana za prosjeke ostvarenih plaća u tim privrednim subjektima.
 
«Naknade za rad u upravnim i nadzornim odborima, pak, bit će vezane za prosječne plaće u Federaciji, a ne za prosjek ostvaren u kompanijama, jer su to pozicije u kojima Vlada i ministarstva prenose prava upravljanja fizičkim osobama u ime i za račun Federacije.
 
Napravit ćemo i mehanizam da se ugovor o obavljanju posla člana nadzornog odbora potpisuje između čovjeka koji zadovolji kriterije imenovanja i resornog ministra. Naknade za taj rad će biti naplaćivane preko posebnog mehanizma», izjavio je danas u Sarajevu premijer FBiH Nedžad Branković tokom redovnog sedmičnog susreta s novinarima nakon sjednica Federalne vlade.
 
Kriteriji za određivanje plaća u rukovodećim strukturama javnih kompanija i institucija bit će, prema njegovim najavama, ugrađeni u tekst zakona čiji je prednacrt danas razmatrala Vlada na svojoj sejdnici u Sarajevu, a odnosi se na oblast reguliranja ličnih primanja i naknada ove vrste. O tako uređenom tekstu Vlada će se izjašnjavatiu na narednoj sjednici, kazao je premijer.
 
Jedno od pitanja koje su mu dalje postavljali novinari odnosi se na informacije da nekadašnjem privrednom gigantu, Agrokomercu iz Velike Kladuše, prijeti likvidacija.
 
Nadležnost nad upravljanje kapitalom u Agrokomercu je s Federacije prenesena na  Unsko-sanski kanton, podsjetio je Branković, ali do danas nije održana kantonalna skupština da bi razriješila nadzorni odbor kompanije koji je već tada podnio ostavku.
 
«Mislim da je procedura organiziranja Skupštine za razrješenje nadzornog odbora u toku; Vlada Unsko-sanskog kantona će imenovati novi, a Federalna vlada će svoj konsalting, svoje usluge, ponuditi kantonalnoj vladi da ne ostane sama s problemom Agrokomerca.
 
Vjerovatno će jedan broj predstavnika Federalne vlade biti u novom nadzornom odboru, ali u manjem obimu jer je ipak u pitanju kompanija u nadležnosti Vlade Unsko-sanskog kantona», riječi su premijera Brankovića.
 
On je nakon oficijelnog dijela današnjeg redovnog sedmičnog susreta s novinarima otvorio prijem za njih, organiziran u Federalnoj vladi povodom proteklog Ramazanskog bajrama.
 
U bajramskoj poruci, uz želje predstavnicima medija za njihov profesionalni i lični uspjeh, Branković je pozvao novinare da budu objektivni posmatrač i korektiv ponašanja federalne vlasti te da odgovarajući prostor daju negativnim, ali i uspješnim pojavama i ekonomskim zbivanjima u Federaciji kao što je činjenica da je trenutno aktivno više od 2,2 milijarde KM investicija u entitetu.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE