26. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.10.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.10.2015. godine i Zapisnika 25. sjednice Vlade, održane 5.10.2015. godine
2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina
3. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o uspostavi Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2016. godinu
5. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora “Igman”d.d. Konjic
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “Igman”d.d. Konjic
7.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Dvadesetoj skupštini privrednog društva “Igman” d.d. Konjic, zakazanoj za dan 09.10.2015. godine
7.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Dvadesetoj skupštini privrednog društva “Igman” d.d. Konjic, zakazanoj za dan 09.10.2015. godine
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo
8.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XXXI Skupštine dioničara “Energoinvest” d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 20.10.2015. godine
8.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XXXI Skupštine dioničara “Energoinvest” d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 20.10.2015. godine
9. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o obustavljanju konkursne procedure po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog oduke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
e) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog oduke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odgovora povodom navoda iz pisma Džajić Ahmeda
13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Udruženju „Mreža žena policajaca”
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje članova radnih grupa za evropske integracije koje će djelovati u sastavu Pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i radu tijela za praćenje procesa reformi u Bosni i Hercegovini
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar za period 2015.-2017. godine
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
a) Izvještaj o radu Fondacije za kinematografiju za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2015. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2015. godinu
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2015. godinu
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2015. godinu
18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine” otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka (po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 19.911.179,00 KM)
20. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka (po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 19.984.734,00 KM)
21. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o potrebama zapošljavanja novih zaposlenika u privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o inicijativi za zaduženje kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER) za finansiranje Projekta Koridor Vc na dionici Drivuša - Donja Gračanica za poddionicu Klopče - Donja Gračanica, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o postupanju i provedbi presude Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-74/14, od 10.6.2015. godine, po pitanju finansiranja Grada Sarajeva, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o kreditu Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta „Program razvoja ruralne konkurentnosti” , s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o primjeni Zakona o stvarnim pravima, s Prijedlogom zaključka
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za upošljavanje jednog (1) izvršioca na radno mjesto „stručni savjetnik” u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
28. Prijedlog zaključka (u vezi sa određivanjem predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na sjednicama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prilikom razmatranja Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji)
29. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP „Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar
29.1. Prijava za učešće u radu na Skupštini JP „Šume Herceg Bosne” d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 14.10.2015. godine
29.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na na Skupštini JP „Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 14.10.2015. godine
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
31. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE