22. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.09.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.9.2015. godine i Zapisnika 13. hitne sjednice, održane 11.9.2015. godine, telefonskim putem
1.1. Verifikacija Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije
2. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan Federacije Bosne i Hrecegovine za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018.
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Goražde
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, koju je podnijelo Udruženje za zaštitu ljudskih prava i zaštitu okoliša „Koraci” iz Zenice
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu, privrednom društvu RAMA GLAS d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava udruženju građana „Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „Asociacion de comunidad de la Sagrada Fmilia” Barcelona, San Antonio Maria Claret 225, 50 3a, Španija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o saradnji između resornih ministarstava zemalja jugoistočne Europe na području šumarstva i drvne industrije
13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar za imenovanje v.d. direktora društva
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
16.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 41. sjednici Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zakazanoj za dan 21.9.2015. godine
16.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 41. sjednici Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zakazanoj za dan 21.9.2015. godine
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
17.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 21. sjednici Skupštine JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 22.9.2015. godine
18. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini PS Vitezit d.o.o. Vitez
18.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na I vanrednoj sjednici Skupštine PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 22.9.2015. godine
18.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na I vanrednoj sjednici Skupštine PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 22.9.2015. godine
19. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak” d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak” d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove i proizvodnju društva
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak” d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-pravne i finansijske poslove društva
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak” d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
e) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak” d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove i proizvodnju društva
f) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak” d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-pravne
20. Prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i opštih kolektivnih ugovora i svih granskih kolektivnih ugovora u kojima je pregovarač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija
22. Izvještaj o dodatnim istraživanjima u zagađenom području donjeg toka rijeke Spreče, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 518/2015 od 7.5.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaključno sa 15. septembrom 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1140/2015 od 3.9.2015. godine (podaci budžetskih korisnika o zaključenim ugovorima o djelu i podaci o svim vozilima koja posjeduju)
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Union banci d.d. Sarajevo za zapošljavanje direktora Sektora za poslovanje s klijentima i podršku prodaji i zapošljavanje dva uposlenika na određeno vrijeme
28. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
29. Zahtjev za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor projekta „Izgradnja kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom - Faza II (EC/BiH/TEN/14/042)
30. Informacija o aktivnostima institucija uključenih u rješavanje problema izučavanja nacionalne grupe predmeta povratnika u entitet Republika Srpska, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija (usmena) o potpisanom Protokolu o ishodu ministarskog sastanka u okviru strukturnog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, održanog 10.9.2015. godine
 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE