12. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.08.2015.
Dnevni red

Dnevni red:
 

1. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti uprave Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti uprave Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE