28. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.10.2007.
FENA

SARAJEVO, 10. oktobra (FENA)
Premijer Federacije BiH Nedžad Branković kazao je danas tokom tzv. aktuelnog sata s novinarima u Sarajevu da Federalna vlada nije razmatrala bodovanje koje je jučer izvršila Tenderska komisija za prodaju 88 posto kapitala Aluminija d.d. Mostar.

-Drugi krug ocjenjivanja, odnosno vrednovanja obavezujućih ponuda izvršen je jučer, kako je to bilo po planu, a Vlada fizički nije mogla stići da to sagleda i stavi na dnevni red današnje sjednice, rekao je premijer Branković.

Te ponude, kako je nedavno saopćila Komisija, uputili su: konzorcij koji čine Glencore International AG, FEAL d.o.o i Dalekovod d.d., zatim En+Group Itd., i Mytilineos Holdings.

Premijer Branković je tokom razgovora s novinarima rekao i da je dokument Politika privatizacije u FBiH, koji se našao na današnjoj sjednici Vlade, dokument o kome treba čuti sud javnosti i koji će nakon usvajanja biti potrebno razraditi.

Politikom privatizacije definirane su osnovne aktivnosti razrađene kroz tri glavne skupine poduzeća. U prvoj su preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (izuzev cestovnog prometa), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informiranja, igara nasreću, naoružanja i vojne opreme, te veterinarske i komunalne djelatnosti. U drugoj su skupini poduzeća s manjinskim državnim kapitalom, a u trećoj ona iz komercijalnog sektora s većinskim državnim kapitalom. O Politici privatizacije u FBiH izjasnit će se i Federalni parlament.

Premijer Branković je, također,  novinarima pojasnio da  se Nacrt zakona o Razvojnoj banci FBiH nije našao na današnjoj sjednici zbog tehničkih usaglašavanja te da vjeruje da će on biti obavezna tačka na dnevnom redu naredne sjednice Vlade FBiH
 
SARAJEVO,10. oktobra (FENA)
Federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović danas je na konferenciji za novinare u Sarajevu, održanoj nakon sjednice Vlade FBiH, kazao da zakon o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo proističe iz Zakona o željeznicama BiH i iz direktiva EU-a, te da je, stoga, Vlada FBiH danas uputila nacrt tog zakona u parlamentarnu proceduru.

-Obaveza je Federacije, kao vlasnika državnog kapitala u FBiH, da sanira dugove ove kompanije, što je uvjet i za njeno organizaciono restrukturiranje koje će, shodno smjernicama Evropske unije, uslijediti kasnije u dvije kompanije: željeznička infrastruktura i željeznički prijevoz, rekao je Šećkanović.

Finansijska konsolidacija JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, prema danas utvrđenom Nacrtu zakona, odnosi se na stanje na dan 31.12.2007. godine, s tim da se njihova finansijska održivost i stabilnost poslovanja osigura u narednom srednjoročnom periodu (od 1.1.2008. do 31.12.2012.godine).

Novac potreban za konsolidaciju FBiH prema Nacrtu zakona iznosi 179.896.802 KM, odnosno po godinama: u 2008. godini 61,7 miliona KM, u 2009.godini 29,4 miliona KM, u 2010.godini 25,5 miliona i u dvije posljednje godine ovog perioda (2011. i 2012.) po 29,5 miliona KM.

- Novac koji Federacija ulaže u ove svrhe bit će knjižen kao povećanje učešća državnog kapitala u ovom javnom preduzeću koji je ranije umanjivan radi ostvarenih gubitaka u poslovanju - kazao je ministar Šećkanović, te podsjetio kako FBiH svake godine prave manjak od 75 miliona KM, ali da jednostavno to preduzeće mora postojati, jer se ne može zamisliti država bez željeznice.

On je podsjetio novinare da je Federalna vlada danas razmatrala i o Nacrtu zakona o cestama FBiH, a s obzirom na to da sam prednacrt tog zakona nisu podržali Kanton Sarajevo, te Zapadnohercegovači i Hercegovačko-neretvanski kanton, s vladama tih kantona, kako je kazao, bit će obavljene dodatne rasprave.

-Njihove najveće zamjerke su te što ovaj zakon predviđa da regionalnim cestama više ne upravljaju kantoni, već Federacija - rekao je ministar Šećkanović.

Također je kazao kako je Vlada danas donijela odluku kojom se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dozvoljava da pravilnicima uredi visinu cestarine za korištenje autocesta u FBiH.

Naplata cestarine, kako je rekao, vjerovatno će startati u decembru, a do kraja 2008. FBiH bi trebalo da ima 37 kilometara autoceste na kojoj će se naplaćivati cestarina.

 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE