11. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.08.2015.
Dnevni red

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
3. Prijedlog odluke o sazivanju XXV. Skupštine dioničara privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, sa tekstom Obavijesti

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE