9. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.07.2015.
Dnevni red

1. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o radu
2. Prijedlog zakona o radu - hitni postupak

Petak,
23. august 2019.
VIŠE