9. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.07.0015.
Dnevni red

1. Korigovani tekst Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE