17. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.07.2015.
Saopćenje o radu

 17. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

RAZMATRANI NACRTI IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA
FBiH ZA 2015. GODINU I ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠAVANJU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Nacrt izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2015. godinu, ali je konačno izjašnjenje prolongirano.

Vlada FBiH vjeruje da su usvojena Reformska agenda i u parlamentarnu proceduru upućeni Prijedlog zakona o radu dobra osnova za nastavak razgovora s MMF-om i drugim međunarodnim finansijskim institucijama.

Danas je, također, razmatran i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2015. godinu.

SAGLASNOST NA REFORMSKU AGENDU ZA BiH

Vlada Federacije BiH je, danas donesenom Odlukom, dala saglasnost na Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu, te ovaj dokument uputila u vidu informacije Parlamentu Federacije BiH.

O prioritetima reforme razgovarano je na Jahorinskom sastanku 11. maja 2015. godine s međunarodnim financijskim institucijama (MFI) i EU. Vlada Federacije BiH je već na 10. sjednici, održanoj 9.6.2015. godine, dala saglasnost na tekst Reformske agende, ali je tada izostala saglasnost Vlade drugog entiteta..

Reformska agenda za period od 2015. do 2018. godine utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske i s njima vezane reforme. Ove reforme bi, također, mogle predstavljati osnovu za pregovaranje o pojedinim programima financijske i tehničke pomoći od MFI i EU.

Pored toga, Agenda je tijesno usklađena s ciljevima novog pristupa Evropske unije i u skladu je s Programom ekonomske reforme kao fundamentalnim elementom za stimulisanje sveobuhvatnih strukturnih reformi u cilju održavanja makroekonomske stabilnosti i podsticanja rasta i konkurentnosti.

Implementacija Reformske agende će odmah početi. Veliki broj srednjoročnih prioriteta sažet je u jedan set specifičnih inicijalnih mjera i koje će biti pripremljene i implementirane do kraja 2015. godine i početka 2016.godine.

Reformska agenda odnosi se na šest oblasti: javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost, zatim poslovni ambijent i konkurentnost, tržište rada, reforma socijalne zaštite i penzijskog osiguranja, vladavina zakona i dobro upravljanje, te reforma javne uprave.

PRIHVAĆENE PREPORUKE EVROPSKE KOMISIJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Preporuke Evropske komisije u oblastima bankarstva, osiguranja i drugih finansijskih usluga, prava privrednih društava, računovodstva i revizije, javnih nabavki i koncesija, prava intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasnštva, prava poslovnog nastana (sloboda registracije sjedišta poslovanja) i slobode pružanja usluga konkurencije, kao i državne pomoći javnih preduzeća. Ove preporuke su razmatrane i na sedmom sastanku tehničkih konsultacija Radne grupe za unutrašnje tržište i konkurenciju između EU i Bosne i Hercegovine, koji je održan 10. juna 2015. godine u Mostaru.

Federalna ministarstva finansija, pravde, energije, rudarstva i industrije, te razvoja poduzetništva i obrta, agencije za bankarstvo i za nadzor osiguranja FBiH, komisije za koncesije i za vrijednosne papire FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove, u čijem su djelokrugu ove oblasti, zaduženi su da u razumnom roku poduzmu sve neophodne aktivnosti na ispunjenju obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU.

Nadležni federalni organi su obavezani da do 15. septembra 2015. godine dostave dodatna pojašnjenja i informacije o pitanjima koje zahtijeva Evropska komisija.

Sva federalna ministarstva su, s obzirom na sveprožimajući djelokrug Direktive o uslugama 2006/123/EZ, zadužena da izvijeste Evropsku komisiju o trenutnoj usklađenosti propisa sa ovom Direktivom i donesu plan aktivnosti na njihovoj harmonizaciji do 15. septembra ove godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je izmijenila Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite. Za komandanta je imenovana zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica financija Jelka Milićević, a za članove Federalnog štaba CZ Esad Osmanbegović i Nijaz Brković. Rješenje je izmijenjeno jer je imenovanjem novog saziva Vlade Federacije BiH prestao mandat dosadašnjem komandantu Federalnog štaba civilne zaštite, kao i radni odnos članovima štaba iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE