7. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.07.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između SSRRFBIH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i elektroprivrednih kompanija u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje prijedloga za dopunu dnevnog reda XIV Skupštine privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE