6. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.07.2015.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o produženju roka važnosti sveobuhvatne carinske garancije i odobravanju reprograma kredita privrednom društvu „PRETIS“ d.d. Vogošća. 

Ponedjeljak,
13. juli 2020.
VIŠE