4. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.06.2015.
Saopćenje o radu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj i telefonski održanoj sjednici zadužila premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića da Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine uputi zahtjev za uknjižbu Federacije BiH kao vlasnika neprivatiziranog državnog kapitala u svim privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Cilj usvojenog zaključka je zaštita imovine Federacije BiH i obezbjeđivanje adekvatne primjene zakona u Federaciji BiH, posebno Zakona o privatizaciji preduzeća i Zakona o Vladi FBiH.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE