4. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.06.2015.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Prijedlog zaključka u vezi sa podnošenjem Zahtjeva Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine za uknjižbu Federacije Bosne i Hercegovine kao vlasnika neprivatiziranog državnog kapitala u svim privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE