3. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.06.2015.
Saopćenje o radu

 

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj i telefonski održanoj sjednici donijela Odluku kojom je Amru Đendušić ovlastila kao punomoćnika za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na XIV skupštini privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo.

Skupština “Feroelektra”, u čijem će radu i odlučivanju imenovana učestvovati, zakazana je za 20.6.2015. godine.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE