9. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.06.2015.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite
2. Prijedlog uredbe o vršenju ovlasti u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2012. godinu
4. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na upis stvari u Centralni registar pasivnog podbilansa
6. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja
7. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
8. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (na dan 19.05.2015. godine), sa Prijedlogom zaključka
9. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 19.933.149,00 KM), sa Prijedlogom zaključka
10. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 19.030.000,00 KM), sa Prijedlogom zaključka

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE