8. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 04.06.2015.
Saopćenje o radu

 
NASTAVAK 8. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:

IZVJEŠTAJ O KONTROLI PRIVATIZACIJSKIH UGOVORA

Vlada FBiH je danas u Sarajevu, u nastavku 8. sjednice započete 2.6.2015. godine, usvojila Izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem 31.12.2014. godine.

U postupku privatizacije državnog kapitala poduzeća u FBiH zaključeno je, kaže se u Izvještaju, 613 kupoprodajnih ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora zaključena su 642 kupoprodajna ugovora.

U kupoprodaji državnog kapitala 613 preduzeća obaveze kupaca bile su kupoprodajna cijena od 754.878.483 KM, investicije od 1.413.072.958 KM, prijem 42.350 zatečenih i zapošljavanje 14.041 novih radnika. Obaveze kupaca iz 642 kupoprodajna ugovora za imovinu, dijelove ili udjele preduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 140.123.356 KM, investicije od 163.796.394 KM, prijem 3.299 zatečenih i zapošljavanje 3.512 novih radnika.

Na osnovu prikupljenih izvještaja kantonalnih agencija za privatizaciju i APF-a, zaključuje se da je od ukupno 1.255 kupoprodajnih ugovora izvršeno 1.039 ili 82,79 posto, te da je 111 ili 8,84 posto kupoprodajnih ugovora aktivno - još su predmet kontrole.

Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuto je 87 ili 6,94 posto kupoprodajnih ugovora, a za 18 ili 1,43 posto u toku su sudski postupci za raskid ugovora.

O BROJU PRIJAVLJENIH UPOSLENIKA

Porezna uprava FBiH dostavila je Vladi FBiH podatke o broju prijavljenih uposlenika u federalnim organima, organizacijama i institucijama za period od 2. aprila do 25. maja 2015. godine, kao i broj novouposlenih u institucijama, javnim preduzećima i drugim privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala, u periodu od 9. aprila do 25. maja 2015. godine. Podaci su dobiveni iz baze Jedinstvenog sistema Porezne uprave FBiH.

Kada je riječ o federalnim organima, organizacijama i institucijama, od 2. aprila do 25. maja 2015. godine prijavljeno je 28 osoba, a u institucijama, javnim preduzećima i drugim privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala je od 9. aprila do 25. maja 2015. godine prijavljeno ih je 226.

ZAKLJUČCI POVODOM ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o Zakonu o privatnim detektivima u FBiH. Zaključeno je da će premijer FBiH, u skladu sa članom 15. A. IV. Ustava Federacije BiH, sazvati zajedničku komisiju koju čine po pet zastupnika iz Predstavničkog i Doma naroda Federacije BiH koja će, u roku od deset dana, utvrditi Prijedlog zakona o privatnim detektivima u FBiH prihvatljiv za oba parlamentarna doma. Naime, Predstavnički dom Parlamenta FBiH je na sjednici od 23.2.2010. godine usvojio Prijedlog zakona o privatnim detektivima u FBiH u tekstu koji je predložila Federalna vlada, dok je Dom naroda 12. septembra 2013. godine usvojio Prijedlog zakona s 13 amandmana.

Današnji zaključak Vlade FBiH uslijedio je nakon što Zajednička komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima parlamenta nije na sjednici održanoj 28.5.2014. godine usaglasila tekst ovog zakona.

PROVEDBA ANEXA “G”

Usvojivši danas Informaciju Federalnog ministarstva pravde o postupanju po predmetima koji se odnose na provedbu Odluke o provođenju Aneksa “G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji BiH, Vlada FBiH je zaključila da će, u roku od mjesec biti formirano stručno radno tijelo sačinjeno od predstavnika Federalnog mnistarstva pravde, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i ekspert iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Ovo tijelo će za Federalnu vladu pripremiti nacrte drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa “G”. Također će, u roku od mjesec dana od njegovog formiranja, preuzeti sve predmete za postupanje po Odluci o provođenju Aneksa “G”.

UPIS NEKRETNINA “VRANICE”

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o upisu nekretnina od strane privrednog društva “Vranica” d.d. Sarajevo.

S tim u vezi, zadužila je APF da Federalnom pravobranilaštvu dostavi svu raspoloživu dokumentaciju o privatizaciji “Vranice” d.d. Sarajevo, a Federalno pravobranilaštvo da, na osnovu te dokumentacije, pred nadležnim sudom pokrene postupak poništenja nezakonitog upisa nekretnina upisanih u z.k. ul. br 1888 K.O. Hrasnica.

IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2014. GODINU

Vlada Federacije BiH usvojila je Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2014. godinu.

Za prošlu godinu je u Zavodu bilo planirano ukupno 198 statističkih istraživanja i aktivnosti, a uspješno je završeno 191 ili 96,5 posto.

Osim ovog, Zavod je realizovao i četiri nova istraživanja: tri iz oblasti kratkoročnih energetskih statistika i jedno pilot istraživanje iz oblasti finansijske statistike obrazovanja.

Zbog potrebe razvoja energetske statistike, a u cilju usaglašavanja s regulativama Evropske unije, provedena su istraživanja iz oblasti kratkoročnih energetskih statistika. Na inicijativu Eurostata i uz podršku švedske statistike, u toku 2014. godine je provedeno pilot istraživanje iz oblasti finansijske statistike obrazovanja, u cilju provjere metodologije i upitnika, te pripreme za provođenje redovnog istraživanja u 2015. godini.

PLAN POSLOVA IZMJERE I USPOSTAVLJANJA
KATASTRA NEKRETNINA ZA 2015. GODINU

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donijela Plan poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2015. godinu, koji predviđa nastavak započetih radova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina.

Okončanje ovih poslova nužno je jer bi daljnje odlaganje imalo za posljedicu povećanje nesklada s utvrđenim stanjem u faktičnom posjedu i potrebu ulaganja znatno većih sredstava na usuglašavanju i pripremi pokazatelja za uspostavu katastra nekretnina, te daljnju nemogućnost korištenja pokazatelja za namjene zbog kojih se izmjera vrši.

Na današnjoj sjednici je Vlada prihvatila i šesto tromjesečno izvješće o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.55 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE