5. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.05.2015.
Saopćenje o radu

 5. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI BILANSA ENERGETSKIH POTREBA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba FBiH u 2014. godini, kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Prema Izvještaju, snadbijevanje Federacije BiH ugljem, električnom energijom, naftom i naftnim derivatima, te prirodnim gasom je bilo stabilno i redovno.

Lani je proizvedeno 6.182.955 tona uglja, što je 83 posto od plana. Izvezeno je 179.525 tona, odnosno 85 posto u odnosu na plan. Termoelektranama je, kao najvećim potrošačima, prodano 5.318.862 tone ili 90 posto od plana za 2014. godinu.

Snadbijevanje električnom energijom obezbijeđeno je domaćom proizvodnjom (od 9.292 GWh) i uvozom, uz izvoz od 1.132 GWh. Potrošnja je iznosila 8.160 GWh, što je osam posto manje od planirane.

U prošloj godini su na područje FBiH uvezene 691.233 tone nafte, a međuentitetskom trgovinom nabavljeno još dodatnih 243.540 tona. Potrošnja je iznosila 915.019 tona, što je 0,5 posto manje u odnosu na Bilansom planiranu u 2014. godini. Dinamika snadbijevanja naftom i naftnim derivatima ovisila je o zahtjevima domaćeg i odnosa na svjetskom tržištu.

Snadbijevanje Federacije BiH prirodnim gasom je u cijelosti bazirano na uvozu. U 2014. godini potrošnja je iznosila 159.768.000 Sm3, što je za 27,5 posto manje od planirane, a u odnosu na 2013. godinu zabilježen je pad potrošnje od 12,3 posto.

PODRŠKA MANIFESTACIJAMA

Vlada FBiH danas je prihvatila zahtjev za sponzorstvo nad XXV manifestacijom „Dani jagodičastog voća“, u iznosu od 10.000 KM, koja će se biti održana u Čeliću 30. i 31. maja 2015. godine.

Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da zahtjev za odobravanje izdvajanja ovih sredstava dostavi Federalnom ministarstvu finansija, koje će za Vladu pripremiti Prijedlog konačne odluke.

Vlada je, također, saglasna da finansijski, s 20.000 KM, podrži zahtjev Konjičkog kluba „Jedinstvo“ Bihać za pomoć u organizaciji ovogodišnjih međunarodnih galopskih konjičkih utrka pod nazivom „Mernorijal Alija Izetbegović“.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2015. godinu. Federalni zavod za statistiku se, u pogledu sadržaja Plana, konsultovao sa svim federalnim ministarstvima, organima i organizacijama koje su ovlaštene za provođenje statističkih istraživanja.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2014. godini i Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2015. godini. Vlada je zadužila nadležne institucije da pojačaju aktivnosti na realizaciji Strategije, posebno u dijelu koji se odnosi na izradu propisa i edukacije.

Federalna vlada je danas prihvatila Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja - SSNESP u četvrtom kvartalu 2014. godine.

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila bez primjedbi i prijedlog za izmjene i dopune Nota sporazum o nastavku razvojne saradnje između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke za 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. godinu, koje je dostavila Ambasada Savezne Republike Njemačke, pozivajući se na zapisnike o pregovorima između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o nastavku razvojne saradnje.

Prihvaćen je i Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih poticajnih sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu, a realiziranim u 2014. godini.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma dostavilo je Vladi FBiH informacije o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, koja su u njiegovoj nadležnosti. Riječ je o JP Nacionalni park „Una“ Bihać i HUTP „Salus Hotel Stela“ d.o.o. Neum, te Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Nakon što se danas saglasila s Prijedlogom za pokretanje postupka i osnovama za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, čiji je sastavni dio Radni tekst Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, Vlada FBiH u svoje ime odredila Vahidina Munjića za člana delegacije za vođenje ovih pregovora.

Usvojivši Informaciju o nastanku problema sporne imovine na osnovu Ugovora o učešću u BH Steel Željezara Zenica d.o.o., putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Kuwait Consulting and Invesment CO, BH Steel Željezara Zenica i LNM Holdings N.V. („Arcelor Mittal Zenica“ d.o.o. Zenica), Vlada FBiH je, izmjenom ranijeg Rješenja, u Interresronu grupu koja je sačinila Informaciju imenovala Gorana Brkića, Ivana Lesku i Aidu Selimović Talić.

***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.25 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE