5. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.05.2015.
Dnevni red

5.sjednica Vlade FBiH održana 14.5.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:


1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 07.05.2015. godine
2. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini
3. Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2014. godini i Akcionog pana za provedbu Strategije za prevenciju i borbi protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2015. godini
6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
9. Inicijativa za podnošenje Prijedloga za davanje autentičnog tumačenja zakonskih normi sa Nacrtom autentičnog tumačenja člana 25. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/14)
10. Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja-SSNESP u I kvartalu 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
11. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih poticajnih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
12. Informacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u vezi sa zahtjevom Čedić Džemala iz Lukavca za poništenje Rješenja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane broj: 04-34-4-28951/04 od 30.12.2004. godine, sa Prijedlogom zaključka
13. Informacija o statusu odluka Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
14. Prijedlog zaključka u vezi sa Protokolom o traženju nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore
15. Zahtjev Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za dostavu podataka, broj: T09 0 KTPO 0038084 12, od 15.04.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
16. Prijedlog zaključka u vezi sa prijedlozima nota Sporazuma o nastavku razvojne saradnje između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke
17. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji tačke 1. Zaključka V. broj: 424/2015 od 02.04.2015. godine (mandat i status članova uprave, upravnih i nadzornih odbora)
18. Informacija o Zahtjevu za sponzorstvo UG „Prva brazda“ Čelić, Organizacioni odbor XXV manifestacije "Dani jagodičastog voća" Čelić 2015, sa Prijedlogom zaključka

19. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, sa Prijedlogom zaključka
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma
21. Informacija o nastanku problema sporne imovine na osnovu Ugovora o učešću u BH Steel Željezara Zenica d.o.o., putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Kuwait Consulting and Invesment CO, BH Steel Željezara Zenica i LNM Holdings N.V. („Arcelor Mittal Zenica“ d.o.o. Zenica), sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja
22. Informacija o realizaciji i poteškoćama vezanim za realizaciju kreditnih sredstava obezbijeđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, sa Prijedlogom zaključka
23. Zahtjev za finansijsku pomoć konjičkog kluba „Jedinstvo“ Bihać, sa Prijedlogom zaključka
24. Informacija (usmena) u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 458/2015 (instruktivna nastava za učenike osnovne škole Vrbanjci-Kotor Varoš i Konjević polje)

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE