4. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.05.2015.
Dnevni red

 4.sjednica Vlade FBiH održana 7.5.2015. u Sarajevu.
Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.04.2015. godine i Zapisnika 2. hitne sjednice Vlade, održane 28.04.2015. godine, telefonskim putem
2. Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica-Drin broj: 02-49-3806/14 od 25.09.2014. godine
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o zaštiti na radu, koju je podnio „Konzum“ d.o.o. Sarajevo
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 42. Zakona o radu, koju je podnijela Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koju je podnijelo Udruženje nezaposlenih „Otium“ Sarajevo
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, zaključen dana 05.05.2015. godine
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kanditata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu LIGAMONT d.o.o. Lukavac u iznosu od 300.000,00 KM
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu Baupartner d.o.o. Gračanica, u iznosu od 300.000,00 KM
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Tools" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana privrednog društva Nadzornog odbora "Energopetrol" d.d. Sarajevo
15. Prijedlozi odluka i Prijedlog zaključka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine iz RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za programe razvoja održivosti povratka u RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
e) Prijedlog zaključka o usvajanju Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2015. godinu
16. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "IPA 2012/2013" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za zamjenu pšenice za brašno
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu Igman d.d. Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK) Udruženju građana Bijenale savremene umjetnosti
19. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu finansija
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o prodaji dionica preduzeća „Petrolinvest“ d.d. Sarajevo u vlasništvu privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo kroz postupak male privatizacije
21. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
22. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 16.749,81 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 63.600,72 KM)
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 150,29 KM)
d) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 117.727,13 KM)
e) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 20.219,30 KM)
f) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 27.093,59 KM)
23. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pregovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)
24. Prijedlog rješenja o nominiranju kandidata za člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Stalne mješovite komisije za provođenje zadataka utvrđenih Sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije i Slovenije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa
26. Izvještaj komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 01.10.2014.-31.03.2015. godine o kontroli namjenskog utroška kreditnih sredstava dodijeljenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, plasiranih preko Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
27. Obavijest o organiziranju 6. Međunarodne Investicijske Konferencije - Sarajevo Business Forum 2015 i poziv za učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija o zahtjevu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za dostavu informacije i izjašnjenje u predmetu broj: T09 0 KTPO 0051205 13, od 26.03.2015. godine, sa Prijedlogom izjašnjenja
29. Informacija o učešću Delegacije Bosne i Hercegovine na Proljetnoj skupštini Grupacije Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija (usmena) o aktuelnim dešavanjima u povratničkim sredinama u Republici Srpskoj
31. Informacija o realizaciji tačke 1. Zaključka V. broj: 424/2015 od 02.04.2015. godine (mandat i status članova uprave, upravnih i nadzornih odbora)
a) Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma
32. Informacija o načinu oživljavanja proizvodnje u privrednom društvu "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija o statusu i stanju privrednog društva Unis Tools d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o stanju u privrednom društvu „Aluminij“ d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u vezi sa zahtjevom Čedić Džemala iz Lukavca za poništenje Rješenja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane broj: 04-34-4-28951/04 od 30.12.2004. godine, sa Prijedlogom zaključka
36. Informacija o Zahtjevu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
37. Informacija o statusu odluka Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
38. Prijedlog zaključka u vezi sa Protokolom o traženju nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore
39. Prijedlog zaključka u vezi sa prijedlozima nota Sporazuma o nastavku razvojne saradnje između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke
40. Zahtjev Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za dostavu podataka, broj: T09 0 KTPO 0038084 12, od 15.04.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015.-2019. godine, sa Prijedlogom zaključka

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE