3. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 14.04.2015.
Dnevni red

 3. sjednica Vlade FBiH održana 14.4.2015. godine u Mostaru.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.04.2015. godine
2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (u nominalnom iznosu do: 60.000.000 KM)
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (u nominalnom iznosu do: 40.000.000 KM)
4. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu SARAJ – KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf u iznosu od 290.908,48 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu GRUPEX d.d. Velika Kladuša u iznosu od 300.000,00 KM
6. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2015. godini
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2015. godinu
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2015. godinu
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2015. godinu
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređivanja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama- za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava„Tekući transferi neprofitnim organizacijama- Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama- Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima- za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja-Udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata-domovinskog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
14. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
16. Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
17. Informacija o realizaciji tačke 1. Zaključka V. broj 424/2015 (informacija o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala)
18. Informacija o primopredaji dužnosti između ranijeg ministra Jerke Ivankovića-Lijanovića i novoimenovanog ministra mr.sci. Šemsudina Dedića, sa Prijedlogom zaključka
19. Realizacija Zaključka V. broj: 441/2015 od 09.04.2015. godine - revidiranje zaključaka Vlade Federacije BiH donesenih u prethodnom mandatu
20. Prijedlozi zaključaka (definiranje interventnih mjera i nadležnih tijela u vezi sa implementacijom ekonomskog plana i povećanjem ekonomskog standarda građana)
a) Prijedlog zaključka u vezi sa diferenciranom cijenom električne energije
b) Prijedlog zaključka u vezi sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak
c) Prijedlog zaključka u vezi sa registrom poljoprivrednih gazdinstava
21. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o privremenoj obustavi ličnih invalidnina za korisnike prava iz općina Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški
22. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu osiguranja neophodnih uvjeta u organizovanju instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenih mjesta Vrbanjci - Kotor Varoš i Konjević Polje

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE