2. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.04.2015.
Saopćenje o radu


 2. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

RUKOVODNE FUNKCIJE OGRANIČITI NA ODREĐENI PERIOD

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, zadužila Federalno ministarstvo pravde da joj, u roku do najviše 30 dana, predloži izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u FBiH, kojim će rukovodećim državnim službenicima obnašanje ove funkcije biti vremenski ograničeno na određeni period.

Zadužena su i sva federalna ministarstva da Vladi FBiH predlože izmjene i dopune zakona tako što će kod federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija, gdje mandati rukovodilaca nisu ograničeni, obnašanje ovih funkcija biti također vremenski ograničeno.

OBUSTAVITI NATJEČAJNE PROCEDURE

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela zaključak kojim zadužuje institucije Federacije BiH koje je osnovala Federacija BiH, koje vrše javne ovlasti i koje imaju svojstvo pravne osobe, javna poduzeća i druga gospodarska društava s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala da odmah obustave natječajne procedure prijema zaposlenika.

Ovakav zaključak sukladan je ekspozeu premijera FBiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH podnesenom prilikom potvrđivanja imenovanja Vlade FBiH.

OMOGUĆITI BOLNIČKO LIJEČENJE ZA POVRATNIKE U RS

Vlada Federacije BiH prihvatila danas je incijativu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za izmjenu Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Tim povodom, zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da, za narednu sjednicu Federalne vlade, pripremi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Na ovaj način bi povratnicima u RS, pored korištenja vertikalnog programa zdravstvene zaštite, bilo osigurano i pravo na bolničke usluge u zdravstvenim ustanovama u FBiH.

POVLAČENJE ZAKONA IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE

Vlada FBiH danas je donijela zaključak o povlačenju nacrta i prijedloga zakona, prijedloga odluka i drugih propisa koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, a koje nije razmatrao niti jedan dom Parlamenta Federacije BiH.

Za ostale zakonske projekte, koji su prošli jedan od parlamentarnih domova, Vlada je zadužila federalne ministre da procijene važnost ovih zakona i nakon toga eventualno predlože stav o njihovom statusu.

Ujedno, Federalna vlada je suglasna da iz parlamentrane procedure ne budu povučene odluke o prihvatanju kreditnih zaduženja za proračunsku potporu i infrastrukturne projekte.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada donijela je danas Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz Federacije BiH, te o raspisivanju javnog konkursa za ovaj izbor i imenovanje, s Prijedlogom teksta javnog konkursa. Doneseno je i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz FBiH.

Vlada FBiH danas je (uz četiri uzdržana glasa ministara iz Demokratske fronte), prihvatila informaciju te, na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 13.3.2015. godine, donijela Rješenje o privremenom imenovanju Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, na koje je reizabran konačnom i obavezujućem odlukom Nezavisnog odbra Parlamenta FBiH. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i trajat će do donošenja nove odluke Općinskog suda u Sarajevu kojom se određuje mjera osiguranja ili do pravomoćnog okončanja sudskog parničnog postupka.

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o ukidanju Odluke o privremenoj suspenziji i Odluke o zabrani ulaska u službene prostorije uposlenika ovog ministarstva Martina Frančeševića i Dragana Majstorovića. Resorni federalni ministar donio je 1.4.2015. Odluku o stavljanju van snage prijašnje Odluke o zabrani ulaska u službene prostorije. Imenovana je komisija za otvaranje službenih kancelarija. Time su se stekli uslovi za njihov povratak na posao.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 11.30 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE