2. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.04.2015.
Dnevni red

 2. sjednica Vlade FBiH održana 9.4.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 02.04.2015. godine 2. Prijedlozi akata u vezi sa izborom i imenovanjem člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom teksta javnog konkursa
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog zaključka (mandat rukovodilaca i rukovodećih državnih službenika)
4. Prijedlog zaključka (obustava konkursnih procedura prijema zaposlenika)
5. Inicijativa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za izmjenu Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
6. Prijedlog zaključka (povlačenje akata iz parlamentarne procedure)
7. Informacija o ukidanju Odluke o privremenoj suspenziji i Odluke o zabrani ulaska u službene prostorije Martina Frančeščevića i Dragana Majstorovića, uposlenika Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, sa Prijedlogom zaključka
8. Informacija o provedbi Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 P 487414 15 Rs od 13.03.2015. godine, sa Prijedlogom rješenja

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE