25. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.09.2007.
FENA

SARAJEVO, 19. septembra (FENA)

 

Polazeći od opredjeljenja iskazanih u Politici djelovanja i osnovnim strategijama u mandatnom razdoblju od 2007. do 2010. godine, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Nacrt politike privatizacije u FBiH, koji je pripremila Agencija za privatizaciju u FBiH.

 

U ovom dokumentu opisan je projekt politike privatizacije državnog kapitala u Federaciji BiH, te definisani ciljevi koji se žele postići tako da se ostvari maksimalna korist za državu i njene građane iz procesa privatizacije. Među glavnim ciljevima privatizacije je ostvarivanje znatnih prihoda od prodaje dijela državnog kapitala i usmjeravanje tih sredstava u strategijske i razvojne programe prema zasebnom programu Federalne vlade. Ovaj proces, također, treba doprinijeti liberalizaciji ekonomskog prostora u FBiH. Razmatrani dokument bit će dopunjen sugestijama iz današnje rasprave, te programima pojedinih federalnih ministarstava o tome na koje bi projekte trebalo utrošiti sredstva dobijena privatizacijom. O tom će se cjelovitom dokumentu, prije upućivanja u Parlament FBiH, Vlada izjasniti na jednoj od sljedećih sjednica.

 

* * *

SARAJEVO, 19. septembra (FENA)

 

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje saglasnost na federalni Program upravljanja mineralnim sirovinama, kojeg je izradio Federalni zavod za geologiju. Prema toj odluci, upravlajnje mineralnim sirovinama određuje se strategijom koju priprema Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a za njeno provođenje Vlada FBiH donosi poseban plan. Inače, u ovom detaljnom i obimnom dokumentu dat je pregled rezervi minelarnih nalazišta u Federaciji BiH.

 

Tako je, na primjer, konstatirano da u FBiH eksploatacione rezerve lignita iznose 715.795 tona, a mrkog uglja 613.027 tona. Čitav segment posvećen je termalnim, mineralnim i termomineralnim vodama. U 163 evidentirana ležišta ukupna izdašnost bušotina i izvora je 5.230 litara u sekundi.

 

* * *

SARAJEVO, 19. septembra (FENA)

 

Federalna vlada je upoznata je s Izvještajem o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije BiH za prvih šest mjeseci ove godine. Dokument se odnosi na snabdjevenost Federacije BiH ugljem, električnom energijom, derivatima nafte i prirodnim gasom. U ovom periodu proizvedeno je 2,88 miliona tona uglja, što je bilo dovoljno za sve potrebe, izvoz od 20 hiljada tona i povećanje zaliha na depoima rudnika od 18,5 hiljada tona. Termoelektrane, kao glavni potrošači, u ovom periodu su imale manju potrošnju od planirane za 3,5 posto, a proizvodnju manju za jedan posto.

 

Ukupna snabdjevenost tržišta je bila bez poremećaja. U proizvodnji električne energije ostvareno je 3.628 gigawata u prvih šest ovogodišnjih mjeseci, što je za 42 gigawat-sata manje od planiranog. Uzrok tome je podbačaj proizvodnja u hidroelektranama zbog vremenskih neprilika. Osim iz domaće proizvodnje, za zadovoljenje potreba tržišta bilo je neophodno u ovom periodu uvesti 118 gigawat-sata. Elektroenergetski sistem je radio stabilno i bez poremećaja.

 

Od planiranih 800 hiljada tona derivata nafte za ovu godinu, u prvom je polugodištu uvezeno 372,7 hiljada tona, a potrošeno 385,5 hiljada tona. Uvoz je u ovom periodu za 6,2 posto manji od planiranog, a u odnosu na isti prošlogodišnji period veći za 4,5 posto. Ovakva kretanja diktiralo je tržište koje je bilo uredno snabdjeveno ovim energentom. Kada se radi o prirodnom gasu, zbog izuzetno visokih temperatura i klimatskih prilika potrošnja ovog energenta je bila za 20 posto manja od plana, pa se nastavlja diskonuitet u uvozu i potrošnji prirodnog gasa u periodu ljeto-zima. U prvom ovogodišnjem polugodištu je uvezeno 100,7 hiljada kubnih metara gasa, a snabdjevenost tržišta je bila stabilna.

 

* * *

SARAJEVO, 19. septembra (FENA)

 

Kilogram pšenice svih klasa i raži svih klasa iz roda za sljedeću godinu bit će otkupljivan po 0,32 konvertibilne marke, a za ječam po 0,20 KM, po kilogramu, kaže se u danas donesenoj Odluci o zajamčenim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine.

 

Vlada FBiH ovakvu odluku donijela je uvažavajući činjenicu da su žitarice (pšenica, raž, ječam) poljoprivredni proizvodi od posebnog značaja za Federaciju BiH, a nakon analize sjetve i žetve iz proteklih godina. Stoga je, osim minimalnih otkupnih cijena koje su već utvrđene u 2007. godini, donesena i odluka kojom će unaprijed biti određena garantirana cijena za pojedine poljoprivredne proizvode koji se siju u 2007. a žanju u 2008. godini.

 

Na ovaj način poljoprivrednici unaprijed imaju utvrđenu cijenu pšenice, raži i ječma, odnosno garanciju Federacije BiH da će im po tim cijenama otkupiti sve tržne viškove ovih proizvoda. Očekuje se da će ovakva mjera utjecati i na smanjenje neobrađenih površina u koje se u FBiH procjenjuju na oko 200.000 hektara, te stvoriti sigurnost poljoprivrednih proizvođača.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE