1. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.04.2015.
Saopćenje o radu1. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

PREDSTAVLJEN KONCEPT EKONOMSKOG RAZVOJA 2014.-2018.

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj prvoj redovnoj sjednici u Sarajevu, čijem su početku prisustvovali predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara i potpredsjednici Federacije BiH Melika Mahmutbegović i Milan Dunović, upoznala s “Konceptom ekonomskog razvoja 2014.-2018. - Ekonomski rast i zapošljavanje”, te ocijenila da ovaj dokument može predstavljati osnovu za izradu Prijedloga programa rada Federalne vlade za mandatni period 2015.-2018.

Sva federalna ministarstva zadužena su da, u roku od 15 dana, Uredu premijera FBiH i Federalnom zavodu za programiranje razvoja dostave prijedloge, primjedbe i sugestije na ovaj dokument, kao i da predlože mjere za njegovo provođenje.

Ured premijera FBiH i Federalni zavod za programiranje razvoja će, u skladu s prijedlozima i sugestijama iznesenim u današnjoj raspravi, kao i prijedlozima, primjedbama i sugestijama ministarstava, sačiniti i Vladi dostaviti Prijedlog programa rada Vlade za mandatni period 2015.-2018. godina.

U danas razmatranom dokumentu su kao ključne mjere ekonomske politike navedeni smanjenje i nadzor javne potrošnje, smanjenje opterećenja na rad, reforme tržišta rada, poboljšanje poslovnog okruženja, aktiviranje resursa, privreda i potpore privrednim aktivnostima, borba protiv korupcije, te socijalna oblast.

Predloženi ciljevi kao osnova socijalne politike su rast zaposlenosti i BDP-a, smanjenje javne potrošnje, smanjenje obaveza na plate, veća pokrivenost uvoza izvozom, poboljšanje Index Doing Business i povećanje javnih prihoda.

Kada je riječ o smanjenju i nadzoru javna potrošnje, predviđeni su, uz ostalo, moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru (do daljnjeg), te reforme javne uprave, školstva i pravosuđa. Kod smanjenja opterećenja na rad plan je uvesti potpuno oslobađanje od obaveza prve dvije godine rada, pojednostaviti procedure obračuna plata i uplate obaveza, te kroz više koraka, smanjiti iznose obaveza na rad.

Restrukturiranje biroa rada i fleksibilniji kolektivni ugovori i Zakon o radu su sastavni dijelovi mjera koje se odnose na reformu tržišta rada. Poboljšanju poslovnog okruženja, kako je navedeno, mogu, uz ostalo, doprinijeti pojednostavljenje i vremensko ograničenje za dobijanje urbanističke, građevinske i energetske saglasnosti, formiranje privrednih sudova i donošenje seta zakona i uredbi za poboljšanje likvidnosti.

Kako bi bili aktivirani resursi, treba, između ostalog, donijeti funkcionalne zakone o javno-privatnom partnerstvu i o koncesijama.

U socijalnoj oblasti neophodne su reforme socijalnih davanja, zdravstvenog i penzionog sistema.

Vlada je danas imenovala posebnu komisiju koja će pratiti aktivnosti na realizaciji “Koncepta ekonomskog razvoja 2014.-2018. - Ekonomski rast i zapošljavanje”.

O STATUSU NACRTA I PRIJEDLOGA ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici zadužila svoj Generalni sekretarijat da svim federalnim ministarstvima dostavi Informaciju o statusu nacrta zakona, prijedloga zakona i drugih propisa koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, a nisu razmatrani ni na jednom od domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalne ministre i druge rukovodioce federalnih organa uprave Vlada je zadužila da joj, u roku od 15 dana, dostave izjašnjenje da li ove propise povlače iz parlamentarne procedure ili ostaju pri predloženim tekstovima.

Također, Vlada FBiH je danas zadužila federalne ministre i druge rukovodioce federalnih organa uprave Vlada da, u sljedećih 15 dana, Generalnom sekretarijatu dostave izjašnjenje da li povlače iz dalje procedure ili ostaju pri materijalima koje su u Vladinu proceduru dostavili ministri iz prethodnog saziva Vlade Federacije BiH.

OBUSTAVLJENA ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Vlada Federacije BiH zadužila je danas federalna ministarstva koja vrše ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala da joj, u roku od 15 dana, dostave informaciju o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora.

Također, Vlada je zadužila federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organzacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, a naročito Agenciju za državnu službu FBiH, da odmah obustave sve konkurse za prijem državnih službenika, na period od 60 dana.

Vlada je danas uputila poziv članovima uprava, upravnih i nadzornih odbora privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u kojima federalna ministarstva vrše ovlaštenja organa Federacije BiH, da se stave na raspolaganje razvojnim politikama Vlade FBiH i federalnim ministarstvima koja će je provoditi u skladu s važećim zakonskim propisima.

KADROVSKA RJEŠENJA

U Komisiju za administrativna pitanja Vlade Federacije BiH danas su imenovani Aljoša Čampara (predsjednik), Edin Ramić, Josip Martić, Mato Jozić, Aleksandar Remetić, Snježana Soldat, Edita Kalajdžić, Željko Silađi i Davorin Korać (članovi).

U Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika imenovani su Vjekoslav Mandić (predsjednik), Zora Dujmović, Elvira Dilberović, Salko Bukvarević i Reuf Bajrović (članovi).

Premijer FBiH Fadil Novalić, te federalni ministri Jelka Milićević, Milan Mandilović, Amir Zukić, Reuf Bajrović, Denis Lasić i Šemsudin Dedić danas su, uime Vlade FBiH, imenovani za članove Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.

Za članove Radne grupe za fiskalnu analizu danas je Vlada imenovala Ljubišu Đapana, Gorana Miraščića i Merimu Maslo, dok će predstavnici Federalnog ministarstva finansija biti određeni naknadano. Zadatak Radne grupe je da analizira postojeće zakonske i podzakonske akte iz oblasti fiskalne politike i da, u skladu sa opredjeljenjem Vlade FBiH, predloži zakonska rješenja koja će omogućiti rasterećenje privrede.

***
Sjednica Vlade FBiH završena je u 11.55 sati.

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE