1. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.03.2015.
Dnevni red

1.hitna sjednica Vlade FBiH održana 31.3.2015. u Sarajevu.

Dnevni red :

1. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
a) Prijedlog odluke o prihvatanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu
b) Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu sa Prijedlogom odluke o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidovani), Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Finansijskog plana Stručnog službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II)
c) Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
3. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu koje su podnijeli:
a) Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu koje su podnijeli poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i Klub parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu koje su podnijeli delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, koji je podnio Elvir Karajbić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE