72. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.03.2015.
Saopćenje o raduVlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela zaključak da, radi izrade novog teksta, povlači iz parlamentarne procedure Nacrt budžeta FBiH za 2015. godinu i Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2015. godinu, koji su Parlamentu FBiH upućeni 30.10.2014. godine.

Povučeni su i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (konsolidovani), Finansijski plan federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Anex II), koji su također 30.10.2014. upućeni Parlamentu FBiH.

Iz parlamentarne procedure povučeni su i Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu, upućeni 18.12.2014. godine.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE