71. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.03.2015.
Dnevni red

 71. hitna (telefonska) sjednica Vlade FBiH održana 19.3.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:

1. Prijedlog odgovora na Rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 487414 15 Rs od 13.03.2015. godine

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE