70. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.03.2015.
Saopćenje o radu

 Vlada FBiH: Odgovor na prijedlog za određivanje mjere osiguranja

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, utvrdila tekst odgovora na prijedlog Dragana Lukača za određivanje mjere osiguranja.

Vlada FBiH je tužbu i prijedlog za određivanje (privremene) mjere osiguranja zaprimila dana 9.3.2015. godine, jer se Pravobranilaštvo FBiH 23.2.2015. godine proglasilo nenadležnim za zastupanje u ovom predmetu.

U danas blagovremeno (u roku od osam dana, u skladu sa članom 277. Zakona o parničnom postupku FBiH) utvrđenom odgovoru Federalna vlada je predložila sudu da odbaci Prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja, ili da ga odbije kao neosnovan.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela i Odluku da Memorijalnom centru Srebrenica Potočari - spomen obilježju i mezarju za žrtve genocida iz 1995. godine, dodijeli na trajno korištenje putničko motorno vozilo koje se vodi u evidenciji osnovnih sredstava Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Petak,
10. juli 2020.
VIŠE