24. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.09.2007.
ONASA

SARAJEVO, 12. SEPTEMBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prema kojem pravo na dodjelu zamjenskog stana nema bivši vlasnik kojem je za nacionalizovani stan isplaćena naknada u skladu sa zakonom ili su mu u zamjenu za nacionalizovani stan date druge stvari i prava.

To pravo nema ni bivši vlasnik kojem je stan oduzet na temelju presude zbog kaznenog djela protiv ratnog i humanitarnog prava, ukoliko je stan stečen izvršenjem tog kaznenog djela.

Također, pravo na dodjelu zamjenskog stana nema ni bivši vlasnik koji je za nacionalizirani stan obeštećen na osnovu međudržavnih ugovora, kao ni onaj koji je stanarsko pravo stekao na stanu u državnom vlasništvu na teritoriji država nastalih iz bivše SFRJ ili je stan otkupio u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

* * *
SARAJEVO, 12. SEPTEMBRA (ONASA)

Na inicijativu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije BH danas je utvrdila i po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, donesenom 2005. godine, propisan je i način na koji općina raspolaže stanovima, čiji su vlasnici privatizirana preduzeća, te da te stanove dodjeljuje osobama čije je pravo utvrđeno posebnim zakonom o restituciji, te drugim osobama, saopštio je Ured za informiranje Vlade.
Kako zakon o restituciji još nije donesen, a postoji potreba dodjele zamjenskih stanova bivšim vlasnicima nacionalizovanih stanova, danas utvrđenim izmjenama i dopunama utvrđena je primjena člana 47. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Ovim se reguliše pitanje davanja zamjenskih stanova bivšim vlasnicima nacionalizovanih stanova, kaže se u saopštenju.

* * *
SARAJEVO, 12. SEPTEMBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH dala je danas saglasnost za produženje Projekta za tehničku pomoć socijalnom osiguranju (SITAP) do 30. juna iduće godine, nakon što je razmotrila Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva.

Ocijenjeno je da je produženje ovog projekta za pola godine neophodno da bi bile provedene dodatne aktivnosti ključne za reformu u ovoj oblasti, saopćio je Ured za odnose s javnošću Federalne vlade.

U tom će periodu biti realizirane nove aktivnosti vezane za bolnički informacioni, DRG sistem, penzijsko-invalidski sistem u okviru kojeg se treba dati podrška Komisiji za izradu strategije penzijske reforme i Komisiji za uspostavu jedinstvenog sistema prikupljanja doprinosa.

Za ove će namjene Vlada Federacije BiH u budžetu za narednu godinu izdvojiti dodatna sredstva za sufinansiranje projekta u vrijednosti od 65.000 dolara.

* * *
SARAJEVO, 12. SEPTEMBRA (ONASA)

Osnovni razlog zbog kojeg je Vlada Federacije BiH (FBiH) na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima jeste njegovo usaglašavanje sa odredbama Zakona o porezu na dohodak, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Naime, zbog uvođenja novog sistema oporezivanja u FBiH, oporezivanje plaća vrši se jedinstveno s obračunom i plaćanjem doprinosa.

Na taj način, doprinosi i porezi postaju integralni dio sistema opterećenja plaća, a ostvareni prihodi po oba osnova imaju status direktnih poreza, odnosno javnih prihoda.

Radi omogućavanja nesmetane primjene dva zakona, neophodno je njihovo usaglašavanje i istovremeno stupanje na snagu.

Danas utvrđenim izmjenama i dopunama definirana je plaća svih oblika organizovanja i svih kategorija zaposlenika u privrednom sektoru, u svrhu oporezivanja, odnosno direktnog opterećenja plaćanjem poreza i doprinosa, i to jedinstveno u oblasti doprinosa, dohotka i općih propisa iz oblasti rada.

Definirana je plaća u sistemu obveznika poreza na dohodak, poduzetnička plaća u sektoru samostalne djelatnosti obveznika koji plaćaju porez na dobit, te prosječna plaća koja služi kao osnovica za obračun obaveza na plaću.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE