24. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.09.2007.
FENA

SARAJEVO, 12. septembra (FENA)

- Federalni premijer Nežad Branković izjavio je danas u Sarajevu da najave o integraciji elektroprivrednog sektora Republike Srpske i Srbije smatra političkim floskulama.

O bilo kakvim integracijama u ovoj oblasti može se govoriti samo u dijelu prijenosa električne energije, a i to se ne može izvesti bez Federacije, izjavio je premijer, odgovarajući na novinarska pitanja tokom redovnog sata koji nakon sjednica Federalne vlade posvećuje susretu s novinarima.

Na sljedeće pitanje koje se odnosi na tvrdnje iz nevladinog sektora da su nezakonita dva najavljena propisa Federalne vlade o utvrđivanju broja članova upravnih/nadzornih odbora, premijer je odgovorio da su inicijative nevladinih organizacija i civilnog sektora dobre, ali i da te organizacije istinski moraju biti potpuno neovisne.

Vlada je vlasnik kapitala u određenim kompanijama i ima pravo da kreira uvjete na koji način će neko u njeno ime i za njen račun voditi te poslove. Sve drugo ne bih komentirao, riječi su Nedžada Brankovića.

Na pitanje šta Federacija namjerava poduzeti u pogledu donošenja zakona o sportu, kazao je da će ovaj entitet sačekati da prvo država BiH donese zakon. Kasnije se može govoriti o usklađivanju entitetskih propisa, izjavio je.

***

SARAJEVO, 12. septembra (FENA)- Nacrtom federalnog zakona o doprinosima, koji je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Federalna vlada zaokružuje se set od tri zakona iz oblasti fiskalne reforme, saopćio je na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda.

Ostala zakonska regulativa iz tog seta odnosi se na porez na dobit, odnosno na dohodak.

Pošto se danas utvrđeni tekst harmonizira sa zakonom o porezu na dohodak, u parlamentarnu proceduru bit će upućeni zajedno.

U poređenju s Republikom Srpskom u toj oblasti, ministar Bevanda smatra da je Federacija sa zakonom o doprinosima otišla daleko ispred ovog entiteta jer osigurava stabilnost sistema. U RS-u je u penzijskom fondu intervenirano sa 180 miliona KM od privatizacije, ali tog novca iduće godine neće biti, dok je FBiH zakonom o doprinosima, zajedno sa zakonom o porezu na dohodak, osigurala do kraja stabilan sistem, kazao je ministar.

Očekivanja od ove zakonske regulative su da će prihodi daleko premašivati sadašnje.

Uredili smo i to da neće više biti slučajeva da u pojedinim kantonima budu isplaćivane plaće bez uplate doprinosa, naglasio je ministar.

***

SARAJEVO, 12. septembra (FENA)

Nakon Bevande, na ovoj pres-konferenciji pojedine odluke Federalne vlade obrazlagao je i ministar prostornog uređenja Salko Obhođaš, govoreći o još dva odobrena zakona iz oblasti stambene politike.

Prvi je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova. Tim tekstom, prema Obhođaševim riječima, Vlada želi omogućiti otkup stanova bivšim pripadnicima Federalnog ministarstva odbrane kojima je to ministarstvo dodjeljivalo napuštene stanove, ali postupak dodjele nije završen jer zasad imaju samo rješenja od ministra, a ne i potpisan ugovor, pa stanove ne mogu otkupiti.

Drugi je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Obhođaš je kazao da njime Vlada želi omogućiti ranijim vlasnicima nacionalizirane imovine da dobiju zamjenske stanove jer je sadašnji zakon nedorečen u tom smislu.

U novom tekstu stoji da zamjenski stan mora biti u istoj općini i iste kvadrature, s dopuštenim odstupanjem od plus ili minis deset posto.

Od mogućnosti davanja zamjenskih stanova Vlada u ovom tekstu izuzima ranije vlasnike kojima je za nacionalizirani stan isplaćena naknada u skladu sa zakonom ili su im u zamjenu za taj stan date druge stvari i prava.

Od prava na zamjenski stan izuzeti su i bivši vlasnici kojima je stan oduzet na temelju presude zbog krivičnog djela protiv ratnog i humanitarnog prava, ako je stan stečen izvršenjem tog krivičnog djela. Pravo nema ni bivši vlasnik koji je obeštećen na osnovu međudržavnih ugovora te vlasnik koji je stanarsko pravo stekao na teritoriji država nastalih iz bivše SFRJ ili je otkupio stan, definirano je.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE