155. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.03.2015.
Saopćenje o radu

 


155. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

O PRIJEDLOGU ZA IZMJENU ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj 155. sjednici u Sarajevu, izjasnila o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, koji su u parlamentarnu proceduru uputili zastupnici u Zastupničkom domu i izaslanici u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Prijedlog predviđa izmjenu članka 9. postojećeg Zakona, odnosno ukidanje dodatnih koeficijenata za Posavski, Bosansko-podrinjski, Sarajevski i Kanton 10.

Mišljenje je Vlade kako ukidanje dodatnih koeficijenata za ove kantone, bez razmatranja posljedica na fiskalni kapacitet svih korisnika ovih prihoda, te provedenih detaljnih analiza kao podloge za izradu novog zakona, u ovom momentu nije prihvatljivo.

Prijedlog ukidanja dodatnih pondera za ova četiri kantona rezultiralo bi dodatnim gubitkom prihoda od 4,7 milijuna konvertibilnih maraka za Posavski, kao i gubitkom za ostala tri kantona, a posebno za Kanton Sarajevo čiji bi prihodi bili smanjeni za 141 milijun KM.

Vlada smatra kako je nužno pristupiti detaljnim analizama stanja u oblasti javnih prihoda i izmjenama Zakona, uz preispitivanje ukupne fiskalne situacije unutar korisnika prihoda, te prateći principe pravičnosti i solidarnosti. Stoga predlaže pokretanje aktivnosti formiranja međuresorne radne skupine za iznalaženje rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH uz prijedlog da, kao logistička i tehnička potpora, budu uključeni i predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKA O ODOBRAVANJU GRANT SREDSTAVA
ZA PROJEKT ODRŽIVOSTI POVRATKA NA PROSTORU RS

Vlada Federacije BiH danas je izmijenila i dopunila više odluka koje se odnose na odobravanje grant sredstava za dio korisnika po Programu “Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske” - Projekt “Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke”.

Ovo je učinjeno jer su prilikom praćenja implementacije projekta uočene određene nedosljednosti i različita tumačenja odluka, kao i, na osnovu njih, sklopljenih ugovora.

Stoga je, umjesto odredbe o obavezi korisnika sredstava “da u roku šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora o namjenskom korištenju granta i kredita, izvrše upošljavanje predviđenog broja novih radnika” sada propisano da uposle određeni broj povratnika u skladu sa odobrenim grant sredstvima, računajući od dana raspisivanja javnog poziva, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora o namjenskom korištenju grant sredstava.

Također, preciznije su definirane obaveze korisnika u slučaju prekida radnog odnosa povratnika prije isteka roka od tri godine. U tom slučaju korisnik je dužan popuniti radno mjesto u roku od mjesec dana i smatrat će se da ovaj rok od tri godine nije prekidan. Ukoliko to nije moguće iz objektivnih razloga, korisnik je dužan izvršiti ovu obvezu u roku ne dužem od šest mjeseci, uz uvjet da obaveza zadržavanja povratnika u radnom odnosu od tri godine bude produžena za taj period.

PRERASPODJELA SREDSTAVA ZA OPORAVAK OD POPLAVA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke u okviru komponente 2A Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH kojom se područjima pogođenim majskim poplavama, umjesto ranije predviđenih 10.260.000 američkih dolara, na raspolaganje stavlja 18.000.000 USD.
U obrazloženju odluke navodi se da je Svjetska banka odobrila zajam Bosni i Hercegovini u iznosu od 100 miliona USD za finansiranje Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini od čega je Federaciji BiH raspoređeno 47,5 miliona USD. U okviru komponente 2A Projekta planirano je da sredstva u iznosu 10.260.000 USD budu iskorištena za obnovu i rekonstrukciju lokalne infrastrukture u općinama pogođenim majskim poplavama.

Odlukom o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava ovog zajma utvrđeni su kriteriji i način raspodjele sredstava općinama. S obzirom na to da dosadašnji tok implementacije Projekta ukazuje na potrebnu realokacije sredstava s pojedinih komponenti i aktivnosti, te zbog činjenice da je zajam odobren u USD koji je u posljednja tri mjeseca zabilježio značajan rast u odnosu na KM, u cilju što efikasnijeg utroška raspoloživih sredstava zajma Upravni odbor Projekta, kao i Federalno ministarstvo finansija su predložili da se značajan dio raspoloživih sredstava realocira i preusmjeri općinama za obnovu prioritetne lokalne infrastrukture, a prema ranije usaglašenim i utvrđenim kriterijima.

Na ovaj način općinama se, umjesto ranijih 10,26 miliona USD, na raspolaganje stavlja 18 miliona USD, što je po kursu Centralne banke BiH na dan 31.1.2015. godine 31,14 miliona KM.

ODOBRENE FINANCIJSKE KONSOLIDACIJE ŠEST GOSPODARSKIH DRUŠTAVA

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela šest odluka o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava koja su u potpunom ili većinskom državnom, kao i privatnom vlasništvu.

Odobreni postupak za Željezaru “Ilijaš” d.d. Ilijaš obuhvata dugovanja od ukupno 3.279.761,41 konvertibilnih maraka. Od ovog iznosa, na doprinose za zdravstveno osiguranje odnosi se 1.170.218,05 KM, na osiguranje od neuposlenosti 325.798,15 KM, na porez (s kamatama) - isključujući PDV - 398.918,78 KM, za isporučenu struju i plin 1.032.684 KM i za dugovanja prema uposlenicima 352.142,43 KM.

Dugovi “Soko - Tvornice transmisija” d.o.o. Mostar obuhvaćeni konsolidacijom iznose 363.634,61 KM (doprinosi za zdravstveno 313.878,31 KM, a za osiguranje od nezaposlenosti 49.756,30 KM).

“Napredak” d.d. Tešanj treba konsolidirati 465.681 KM dugova po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, a “Binas” d.d. Bugojno ukupno 9.444.754,55 KM dugovanja (za zdravstveno osiguranje 3.268.770,72 KM, za osiguranje od neuposlenosti 469.012,65 KM, porez s kamatama - isključujući PDV - 425.673,11 KM, komunalne usluge 164.090,08 KM, dugovanja dobavljačima za 2.093.283,53 KM i dugovanja uposlenicima 3.023.924,46 KM).

Konsolidacija Tehničkog remontnog zavoda “Hadžići” d.d. Hadžići treba da obuhvati izmirenje ukupnog duga od 1.690.377,84 KM, nastalog po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje (610.075,15 KM), za osiguranje od neuposlenosti (129.145,69 KM) i spram uposlenika (951.157 KM).

Odobren je i postupak financijske konsolidacije “Zraka” d.d. Sarajevo koji ima ukupna dugovanja od 11.573.059 KM (zdravstveno osiguranje 3.883.900 KM, osiguranje od neuposlenosti 606.700 KM, porez s kamatama - isključujući PDV - 1.253.800 KM, dugovanja dobavljačima 773.333 KM i dugovanja uposlenicima 5.055.326 KM).

Svaka do ovih šest odluka temeljena je na elaboratima o opravdanosti financijske konsolidacije i srednjoročnim planovima razvoja gospodarskih društava, te obuhvata dugovanja nastala zaključno do 30.9.2013. godine. Danas odobreni postupci financijske konsolidacije, kaže se u odlukama, ne mogu trajati dulje od 10.7.2017. godine.

Federalna vlada danas je, također, izmijenila ranije donesene odluke o financijskoj konsolidaciji “Borca” d.d. Travnik, “Olimpa” d.d. Gračanica, “Heliosa” d.d. Banovići, “Konjuha” d.d. Živinice, “Agrokomerca” d.d. Velika Kladuša i “Hidrogradnje” d.d. Sarajevo. Izmjene se odnose na preciziranje institucija s kojima društva potpisuju sporazume o financijskoj konsolidaciji. To su Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, te kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja i kantonalne službe za zapošljavanje, ovisno o sjedištu kompanije u postupku konsolidacije.

SREDSTVA REVOLVING FONDA ZA KOMPANIJE ŽGP I CIVIĆ

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednim društvima ŽGP GP d.d. Sarajevo i Civić d.o.o. Cazin u iznosu od po 300.000 KM.

Union banka će na osnovu donesenih i objavljenih odluka i pojedinačnih rješenja vršiti ugovaranje s korisnicima sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu i u skladu s bankarskom procedurom.

ČIŠĆENJE RIJEČNIH KORITA OD POSLJEDICA POPLAVA

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Agencije za vodno područje rijeke Save o utrošku sredstava za čišćenje riječnih korita od posljedica poplava. Odlukom Vlade izdvojeno je 700.000 KM, od čega je 642.758,58 KM utrošeno za čišćenje korita vodotoka rijeka Bosne, Spreče, Krivaje i Usore u općinama Žepče, Doboj Istok, Gračanica, Lukavac, Kakanj, Visoko, Olovo, Zavidovići i Usora.

Izvedenim radovima očišćena su korita vodotoka na 16 lokaliteta u ukupnoj dužini od 5.430 metara iz kojih je izvađeno 129.390 m3 raznih naplavina, a najviše šljunka, pijeska i krutog otpada. Na ovaj način očišćene dionice dovedene su u stanje normalnih proticajnih profila. Čišćenje korita rijeke Sane u Sanskom Mostu nije završeno, a preostalo je ugovaranje dodatnih radova čišćenja u iznosu od 57.241,42 KM.

INFORMACIJA O TUŽBAMA RADNIKA IZ PREDUZEĆA NAMJENSKE INDUSTRIJE

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o povećanom obimu predmeta koje prosljeđuje Federalno pravobranilaštvo na izjašnjenje Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije koji se odnose na potraživanja iz radnog odnosa bivših i sadašnjih zaposlenika privrednih društava namjenske industrije u kojima se Federacija označava, kao tužena strana ili pak kao izvršenik, i predmeta po osnovu prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka u privrednim društvima namjenske industrije.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na akte Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 8.9.2014. godine, kojim je od suda zatraženo odgađanje roka za davanje prethodne saglasnosti za stečaj u privrednim društvima BNT TMiH d.d. Novi Travnik i Binas d.d. Bugojno. Saglasnost je data i na akte ovog ministarstva od 19.2.2015. i žalbu od 24.2.2015. godine, kojim je sugerirano Općinskom sudu u Travniku da pobijano Rješenje izmijeni na način što će u njegovom dispozitivu dodati „iz razloga propisanih Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava, kao posebnim propisom“, alternativno: „jer je Prijedlog preuranjen, shodno pokrenutom postupku finansijske konsolidacije stečajnog dužnika, sukladno odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava, kao posebnog federalnog propisa“.

Federalna vlada traži od nadležnih sudova da i u svim drugim predmetima koji se vode povodom prijedloga za otvaranje stečajnog postupka donesu rješenje o privremenom prekidu stečajnog postupka nad stečajnim dužnicima kojima je odlukom Vlade Federacije BiH odobreno pokretanje postupka finansijske konsolidacije u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji.

O IZVRŠNOM POSTUPKU VAKUFSKE BANKE PROTIV „HIDROGRADNJE“

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o uključenju Federalnog pravobranilaštva u izvršni postupak tražioca izvršenja Vakufske banke d.d. Sarajevo protiv „Hidrogradnje" d.d. Sarajevo.

Federalno pravobranilaštvo je zaduženo da se uključi u aktivnosti u pogledu rješavanja ovog predmeta koji se vodi kod izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu radi naplate duga na osnovu izvršne isprave Ugovora o zasnivanju hipoteka.

INFORMACIJA O TUŽBI DRAGANA LUKAČA

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o tužbi Dragana Lukača podnesenoj kod Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 487414 15 Rs.

Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH je zadužen da angažuje advokatsku kuću koja će pripremiti Prijedlog odgovora na ovu tužbu.

IZVJEŠTAJ TRZ HADŽIĆI O RASPOLAGANJU POKRETNOM IMOVINOM ZA 2014.

Federalna vlada prihvatila je Izvještaj Tehničko remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići o aktivnostima vezanim za Odluku o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2014. godinu.

Ovaj zavod je zadužen da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a u skladu sa ovom odlukom i dalje redovno izvještava Vladu Federacije BiH o svim aspektima vođenja procesa prodaje pokretne neborbene imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, do okončanja procesa prodaje.

INFORMACIJA O PRODAJI ZGRADE „ŠIPAD EXPORT-IMPORTA“

Vlada Federacije BiH upoznata je danas s Informacijom o prodaji poslovne zgrade „Šipad Export-Importa“ koju je sačinila Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH.

U Informaciji je navedeno da je "Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo putem Agencije za privatizaciju u FBiH metodom neposredne pogodbe, prodao u postupku male privatizacije poslovnu zgradu u ulici M. Tita broj 15.

Ugovor o kupoprodaji zaključen je 18.2.2015. godine između "Šipad Export-Importa"
d.d. Sarajevo, kao prodavca i „Bosna Bank International" d.d. Sarajevo, kao kupca. Kupoprodajna cijena je 3.200.000 KM i kupac je, u skladu s ugovorom, uplatio ova sredstva.

INFORMACIJA UREDA ZA SARADNJU I ZASTUPANJE
PRED USTAVNIM SUDOM BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH povodom aplikacija Damjanović i Euromag d.00 AP br.17248/11 i Dorić Ap br. 68811/13 (iz predmeta Vranjković i drugi) protiv Bosne i Hercegovine i prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe.

Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH je zadužen da dostavi Uredu zastupnika Vijeća ministara BiH izjašnjenje na navode iz aplikacije u predmetu Evropskog suda za ljudska prava Damjanović i Euromag d.00 AP br.17248/11 i Dorić Ap br. 68811/13 (iz predmeta Vranjković i drugi) protiv Bosne i Hercegovine.

ODOBRENE LISTE PRIORITETNIH ZADATAKA ZA DEMINIRANJE U 2015.GODINI


Vlada FBiH je na današnjoj sjednici odobrila liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2015. godini koje je sačinio Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC). Odobrene su liste prioritetnih zadataka za čišćenje mina, tehničko izviđanje, uklanjanje kasetne municije i ciljanu istragu.

Lista prioritetnih zadataka za čišćenje u 2015. godini obuhvata 239 projekata na ukupnoj površini od 5.969.538 m². Lista prioritetnih zadataka za tehničko izviđanje u ovoj godini obuhvata 537 projekata ukupne površine od 32.917.948 m².

Listom prioritetnih zadataka za uklanjanje kasetne municije u 2015. godini planirana su 24 projekta koji zahvataju površinu od ukupno 948.694 m², a lista prioritetnih zadataka za ciljanu istragu u ovoj godini će obuhvatiti devet lokacija ukupne površine 65.869.000 m².

Lista prioritetnih zadataka za deminiranje je sačinjena na osnovu Strategije protuminskih akcija BiH za period od 2009. do 2019. godine koju je usvojilo Vijeće ministara BiH 24.4.2008. godine i Plana protuminskih akcija BiH za 2013. godinu.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH s Planom privatizacije za 2014. godinu i Finansijski izvještaj ove agencije za period 1.1. do 31.12.2014. godine, u tekstu koji je usvojio Upravni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH.

Vlada Federacije BiH prihvatila je izvještaj Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH o utrošku sredstava za obavljanje poslova službe „Pomoć-informacije" (SPI) na javnim cestama u Federaciji BiH za 2014. godinu.

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH Sarajevo je naloženo da i dalje prate obavljanje poslova službe „Pomoć-informacije“ na javnim cestama u Federaciji BiH i redovno izvještavaju o tome, prema odredbama Zakona o cestama FBiH.

Na današnjoj sjednici su usvojeni planovi poslovanja „Filmskog Centra Sarajevo“ d.o.o. za 2015. i za period od 2015. do 2017. godine, te Plan javnih nabavki ovog javnog preduzeća za 2015. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Na prijedlog Komisije za administrativna pitanja, a nakon provedene procedure javnog konkursa, Federalna vlada je donijela Rješenje o postavljenju Kenana Kape za direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora ove federalne agencije počinje danom konačnosti Rješenja o postavljenju.
 

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE