155. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.03.2015.
Dnevni red

12.3.2015.

155. sjednica Vlade FBiH održana 12.3.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 154. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 05.03.2015. godine i Zapisnika 69. hitne sjednice, održane 06.03.2015. godine, telefonskim putem
2. Zahtjev za materijalnu podršku daljem radu Memorijalnog centra Srebrenica Potočari spomen obilježja i mezarja za žrtve genocida iz 1995. godine
3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona.
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“-Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“ (V. broj: 1589/2012 od 22.11.2012. godine)
5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“-Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“ (V. broj: 1672/2012 od 27.12.2012. godine)
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“-Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“ (V. broj: 651/2013 od 09.07.2013. godine)
7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“-Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“ (V. broj: 1580/2013 od 30.12.2013. godine)
8. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“-Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“ (V.broj: 1201/2014 od 19.06.2014. godine)
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke u okviru komponente 2A Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „BORAC“ d.d. Travnik
11. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva ŽELJEZARA „ILIJAŠ“ d.d. Ilijaš
12. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „SOKO TVORNICA TRANSMISIJA“ d.o.o. Mostar
13. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Napredak“ d.d. Tešanj
14. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno
15. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI“ D.D. Hadžići
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu ŽGP GP d.d. Sarajevo u iznosu od 300.000,00 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu CIVIĆ d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000,00 KM
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „OLIMP“ d.d. Gračanica
18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „HELIOS“ d.d. Banovići
19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „KONJUH“ d.d. Živinice
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „AGROKOMERC“ d.d. Velika Kladuša
21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „HIDROGRADNJA“ d.d. Sarajevo
22. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „ZRAK“ d.d. Sarajevo
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o ustupanju na korištenje službenog vozila
24. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dalmatinska broj 1, SABNOR-a BiH
25. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
26. Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
27. Izvještaj za 2014. godinu o aktivnostima vezanim za Odluku o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, V. broj: 1491/2013 od 12.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o utrošku finansijskih sredstava za obavljanje poslova službe „Pomoć-informacije“ na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
29. Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
30. Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o utrošku sredstava po Odluci o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo za čišćenje riječnih korita (V. broj: 1740/2014 od 23.09.2014. godine), sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija o povećanom opsegu predmeta koje prosljeđuje Federalno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo na izjašnjenje Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i predmeta po osnovu prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka u privrednim društvima najmenske industrije, sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija o uključenju Federalnog pravobranilaštva u izvršni postupak tražioca izvršenja Vakufska Banka d.d. Sarajevo protiv „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o tužbi Dragana Lukača podnesenoj kod Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 487414 15 Rs, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o realizaciji Odluke V. broj: 2243/2014 od 18.12.2014. godine (prodaja nekretnine u procesu male privatizacije) i Zaključka V. broj: 1593/2013 od 30.12.2013. godine (prodaje imovine preduzeća u maloj privatizaciji), sa Prijedlogom zaključka
36. Informacija povodom aplikacije Damjanović i Euromag d.o.o. Ap br. 17248/11 i Dorić Ap br. 68811/13 (iz predmeta Vranjković i drugi) protiv Bosne i Hercegovine i prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe, sa Prijedlogom zaključka
37. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2015. godini, sa Prijedlogom zaključka
38. Zahtjev za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti, broj: UP 1-07-20-6-13576/2014 od 09.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o Zahtjevu Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-05-180/15 od 26.02.2015. godine sa Prijedlogom zaključka
40. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 2293/2014 od 23.12.2014. godine (inspekcijski nadzor privrednog društva Herkon d.o.o. Mostar)
41. Prijedlog zaključka u vezi sa načinom upravljanja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine/ istorijskim gradskim područjem Počitelj
42. Akti u vezi sa poslovanjem JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. sa Prijedlogom zaključka
a) Plan poslovanja JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. za 2015. godinu
b) Trogodišnji plan poslovanja JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. za period 2015.-2017. godina
c) Plan javnih nabavki za 2015. godinu
d) Prijedlog zaključka
43. Informacija u vezi sa Odlukom o davanju saglasnosti za korištenje dijela zemljišne čestice, V. broj: 2070/2014 od 20.11.2014. godine
44. Prijedlog zaključka povodom prigovora privrednih društava sa teritorije Federacije BiH koji obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na odredbe Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i Pravilnika o načinu obavljanja dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije


 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE