153. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.02.2015.
Dnevni red

153. sjednica Vlade FBiH održana 25.2.2015. u Mostaru.

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 152. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.02.2015. godine
2. Informacija o Nalogu Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-05-139-01/1515 od 20.02.2015. godine
3. Verifikacija Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
4. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1613/2014 od 03.09.2014. godine (usklađivanje propisa sa odredbama Zakona o prekršajima) sa Prijedlogom zaključka
5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
6. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja povodom akta Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini broj: 02.2.-50-4-545-2/14 od 17.12.2014. godine
8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
9. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o čeku
10. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga
11. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o investicijskim fondovima
12. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
13. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
14. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira
15. Prijedlog odluke o proglašenju 2. marta 2015. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
17. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Ferolektro" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
19. Informacija o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
20. Informacija o proceduri zaključivanja ugovora o zakupu poslovnih prostora u Sarajevu i Mostaru za potrebe smještaja federalnih institucija, sa Prijedlogom zaključka
21. Informacija o presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-64/14 od 21.10.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija o stanju realizacije ugovora za Kupca iz KSA u privrednom društvu „PRETIS“ d.d. Vogošća, sa Prijedlogom zaključka
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za raspisivanje Javnog oglasa za prijem pripravnika
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za prijem državnog službenika
25. Prijedlog pravilnika o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine
26. Inicijativa (usmena) za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2015. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu osiguranja neophodnih uvjeta u organizovanju instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš i Konjević Polje
27. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun-sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
28. Informacija o odobravanju kredita kod Razvojne banke privrednom društvu „BNT - TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE“ d.d. Novi Travnik, sa Prijedlogom odluke

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE