68. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.02.2015.
Dnevni red

 68. hitna(telefonska) sjednica održana 6.2.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:


1. Informacija Federalne uprave civilne zaštite o Zahtjevu Republike Albanije za međunarodnu pomoć sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE