23. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 06.09.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH;
 3. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju;
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA za III kvartal 2007. godine;
 5. Izvještaji o izvršenju Budžeta – Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2007. godine i januar – juli 2007. godine;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za finansiranje započetih, a neizgrađenih stambenih objekata branitelja i članova njihovih porodica;
 7. Prijedlog odluke o prestanku rada Zavoda za agropedologiju d.o.o. Sarajevo;
 8. Prijedlog odluke o prestanku rada Poljoprivrednog instituta d.o.o. Sarajevo;
 9. Mišljenje na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2007. godinu;
 10. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH;
 11. Informacija o stanju stare devizne štednje sa Prijedlozima zaključaka;
 12. Mišljenje u vezi sa zahtjevom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za povećanje najniže bruto satnice u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 13. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH;
 14. Popis članova ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) i regionalni ekonomski razvoj BiH;
 15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 16. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog plana podjele preduzeća IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije i utvrđivanju metoda privatizacije.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE