66. hitna sjednica Vlade Federacije BiH (telefonska)

Sarajevo, 23.01.2015.
Saopćenje o radu

66. hitna sjednica Vlade FBiH:

Saglasnost na privremeno finansiranje dva federalna zavoda

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj i telefonski održanoj sjednici utvrdila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period 1.1. - 31.3.2015. godine.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja je ovu odluku donio na sjednici od 19.12.2014. godine.

Ujedno, Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke kojom je dala saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period januar-mart 2015. godine.

Predložene odluke Vlada je uputila Parlamentu Federacije BiH radi davanja konačnih saglasnosti.

Na ovaj način Vlada FBiH, ako to Parlament FBiH potvrdi, omogućava funkcioniranje dva federalna zavoda do donošenja finansijskih planova ovih vanbudžetskih fondova koji se usvajaju uz Budžet Federacije BiH za 2015. godinu.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE