66. hitna sjednica Vlade Federacije BiH (telefonska)

Sarajevo, 23.01.2015.
Dnevni red

 66 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH (telefonska)

Dnevni red:
1. Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.03.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
2. Informacija o Prijedlogu odluke o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period januar-mart 2015. godine, broj: FZ1-05-4-3-1/15 od 15.01.2015. godine, sa Prijedlogom zaključka.

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE