148. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.01.2015.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 147. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 08.01.2015. godine
2. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima
3. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „MAPEX“ d.d. Maglaj
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita - trajni revolving fond
5. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje oduke o razrješenju predsjednika uprave – direktora u HT d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje oduke o razrješenju vršioca dužnosti člana uprave – izvršnog direktora za pokretnu mrežu u HT d.d. Mostar
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje oduke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i člana uprave u HT d.d. Mostar
6. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za sufinansiranje zajedničkog projekta prevencije „Izrada katastra podzemnih voda (voda namijenjenih za piće)“
7. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja
8. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke za projekat „Obnovljiva energija HE Vranduk“, sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta „Obnovljiva energija HE Vranduk“
9. Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvoj za financiranje Projekta „Modernizacija zdravstvenih ustanova na području Hercegovačko – neretvanskog kantona“ sa Prijedlogom zaključka
10. Informacija o Odluci o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2015. godine sa Prijedlogom zaključka
11. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za usklađivanje odredbi Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa odredbama propisa iz oblasti zaštite voda i prostornog uređenja

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE