64. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.12.2014.
Saopćenje o radu

 64. hitna sjednica Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH dala je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači klubovi zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Stranke demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice i Demokratske fronte.

Prihvaćen je i prijedlog za usvajanje zakona po hitnom postupku.

Članom 1. predloženih izmjena Zakona omogućeno je da će izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2015. godini, Odluku o privremenom finansiranju Grada Mostara za period od 1.1. do 31.3.2015. godine donijeti gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije.

Predviđeno je, također, da će izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2015. godini Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Budžeta za 2015. godinu donijeti i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije.

Usvajanje prijedloga ovog zakona je neophodno, jer bi u suprotnom došlo do obustavljanja svih plaćanja budžetskim korisnicima kao i isplate drugih finansijskih obaveza Grada Mostara.

Takva situacija ugrozila bi samo postojanje institucija Mostara, kao i egzistenciju pojedinačnih budžetskih korisnika i njihovih porodica i vodilo bi socijalnoj i političkoj nestabilnosti grada.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE